Plastične šahte za kanalizaciju

Plastične šahte za kanalizaciju

Modelovanje i izrada plastičnih šahti za kanalizaciju - JADARPLAST

Vršimo proizvodnju plastičnih šahti za kanalizaciju od PEHD+a polietilena visoke gustine i PP-a polipropilena utvrđenom tehnologijom spiralnog motanja i zavarivanjem plastike.

Materijali od kojih se izrađuju plastične šahte za kanalizaciju imaju odlične mehaničke karakteristike i visoku otpornost na lomljenje, izuzetnu otpornost na agresivno dejstvo širokog spektra tečnosti.

JADARPLAST iz Osečine proizvodi plastične šahte za vodomere sa termo zidom i termo poklopcem prečnika
Ø 600, Ø 800 visine do 1000 mm sa odgovarajućim priključcima po zahtevu investitora. Takodje dimenzije se mogu prilagođavati srazmerno potrebama investitora.

Revizioni šahtovi omogućavaju pristup do kanalizacionog voda, njegovu kontrolu, čišćenje i održavanje. Zbog male mase i mogućnosti spajanja elemenata na licu mesta i lakog transport sama montaža ovakvih šahtova je krajnje jednostavna. 

U ponudi imamo dve vrste plastičnih šahti: vodomerne šahte bez ugrađene izolacije i vodomerne šahte sa ugrađenom izolacijom od stiropora koji sprečava smrzavanje (ovakav šaht za vodomer obezbeđuje njegovo normalno funkcionisanje i na ekstremno niskim temperaturama).

Dimenzije mogu biti prilagođene potrebama kupaca.

Brza isporuka na adresu kupca / Siguran kvalitet materijala / Najpovoljnije cene u regionu

Stojimo Vam na usluzi za sva pitanja i dogovore.

Težimo da u što kraćem roku odgovorimo na vaše zahteve. Posetite nas ili pozovite, i uverite se zašto smo najbolji u regionu. 

Zahtev za ponudu