Rezervoari za naftu, lož ulje, dizel gorivo, vodu za piće i hemikalije

JADAR PLAST - Plasticne kace, plasticni rezervoari, cisterne, pontoni i cevi > Blog > Rezervoari za naftu, lož ulje, dizel gorivo, vodu za piće i hemikalije

Rezervoari za naftu, lož ulje, dizel gorivo, vodu za piće i hemikalije

Moderni tokovi života zahtevaju sve veću brigu za zaštitom životne sredine. Vodi se računa o zagađenju, o materijalima koji se upotrebljavaju, o fekalnim otpadnim vodama koje se ispuštaju u čovekovo okruženje. Kada govorimo o otpadnim vodama koje su zagađene lakim tečnostima (masti i ulja, naftni derivati) one se najlakše i najjeftinije mogu odstraniti sa našim separatorima masti i ulja. Izrađeni od materijala kao i naši plastični rezervoari i cisterne, otporni na koroiju, poroznost i eroziju, urađeni od PEHD, vodonepropusni, jednostavni za održavanje, lagani i laki za ugradnju.

Separatori JADARPLAST u zavisnosti da li se postavljaju na površinu ili se ukopavaju u zemlju mogu biti : vertikalni separatori i horizontalni separatori.

Unutrašnjost JADARPLAST separatora je podeljena na nekoliko tehnoloških procesa:

Separacija predstavlja odvajanje grubih frakcija zagađenja koja imaju veću masu od vode i samim tim se mogu sedimentovati.

Veliku efikasnost flotacionog procesa doprinosi upotreba koalescentnog separatora.

Dodatnom filtracijom kroz sorpcioni materijal čijem zagušenju je moguća njegova regeneracija ili zamena.

Separatore lakih tečnosti u odvajanju iz otpadnih voda delimo na: separatore masti i separatore ulja i naftnih derivata

IZRADA PLASTIČNIH PROIZOVDA MODELOVANJE PLASTIČNIH PROIZOVDA
Ukoliko imate potrebe za našim plastičnim proizvodima za Vaše domaćinstvo, za pokretanje ili nadogradnju Vašeg biznisa, naš profesionalan tim je u službi Vašeg zadovoljstva i ispunjavanja vaših potreba.

Stojimo vam na usluzi za sva pitanja i dogovore.

Posetite nas ili pozovite, i uverite se zašto smo najbolji u regionu.

Težimo da u što kraćem roku odgovorimo na vaše zahteve sa proverenim kvalitetom po najpristupačnijim cenama.

Zahtev za ponudu